www.pnuba.ac.ir/news.php?id=792
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

آخرین اخبار > بازدید دکتر حسنی معاونت اداری- مالی از مجموعه دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

دکتر حسنی در جمع کارکنان پیام نور مرکز بندرعباس:

اولویت کاری معاونت اداری- مالی و عمرانی دانشگاه در سال آینده، تجهیز آزمایشگاههای فنی و علوم پایه در سراسر کشور است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس، دکتر فیصل حسنی و هیات همراه از مجموعه دانشگاه پیام نور بندرعباس و حوزه های امتحانی پایان ترم نیمسال اول 96-95 بازدید نمودند. معاون اداری – مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های خوب انجام گرفته ، تجهیز آزمایشگاههای فنّی و علوم پایه را در مرکز بندرعباس ضروری برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال اعتبار لازم برای امر مذکور اختصاص یابد.