www.pnuba.ac.ir/news.php?id=802
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

آخرین اخبار > حضور کارکنان و مسئولین دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس در راهپیمایی 22 بهمن ماه

حضور کارکنان و مسئولین دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس در راهپیمایی 22 بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس، مسئولین، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس همراه و همگام ملت بزرگ ایران درمراسم راهپیمائی 22بمهن شرکت نمودند و با حضور پر رنگ و پرشور خود یکبار دیگر سرود ایستادگی، شکوه و عظمت را سرودند.