www.pnuba.ac.ir/news.php?id=810
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

آخرین اخبار > اعزام دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور بندرعباس به اردوی راهیان نور

اعزام دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور بندرعباس به اردوی راهیان نور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس، دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور بندرعباس به مدت 5روز از تاریخ 95/12/11 لغایت 95/12/15 به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

قابل ذکر است بازدید از مناطق عملیاتی فکه، دهلاویه و هویزه، طلائیه، شلمچه، والفجر 8 اروندرود از برنامه های  اردوی راهیان نور ناحیه بسیج دانشجویی می باشد.

دکتر مصدقی رئیس مرکز بندرعباس در این باره گفت: تعداد 140 نفر از دانشجویان پیام نور هرمزگان به اردوی راهیان نور اعزام گردیدند که تعداد 35 نفر از مرکز بندرعباس می باشند. همچنین وی هدف از برگزاری این اردو را آشنایی دانشجویان با مناطق جنگی و حفظ ارزش ها و دستاوردهای جنگ تحمیلی و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل، شهداء و ولی امر مسلمین برشمرد.