www.pnuba.ac.ir/news.php?id=812
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

آخرین اخبار > برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس، همزمان با 15 اسفند روز درختکاری، با حضور دکتر قائدی رئیس پیام نور استان و دکتر مصدقی رئیس پیام نور بندرعباس، کارکنان ، دانشجویان و با همت انجمن های علمی چندین اصله نهال در محوطه دانشگاه کاشته شد.

دکتر مصدقی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس در خصوص روز درختکاری گفت: در تمامی فرهنگ ها و تمدن های بشری، درخت و درختکاری امری با اهمیت و ویژه برشمرده می شود و از دیدگاه اسلام نیز درختکاری به عنوان یک امر پسندیده و نیکو تلقی گردیده و توصیه اکید به آن شده است. وی همچنین گفت: از تمام دانشجویان خواسته ام که به احترام این روز، هرشخص در هرجا که برایش امکانپذیر است یک درخت بکارد.