www.pnuba.ac.ir/news.php?id=891
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

آخرین اخبار > راه اندازی مرکزSCD (توسعه شایستگیهای حرفه ای دانشجو) در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

راه اندازی مرکزSCD (توسعه شایستگیهای حرفه ای دانشجو) در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس، جلسه ای با محوریت راه اندازیSCD  در پیام نور بندرعباس با حضور رئیس دانشگاه پیام نور و مسئول SCD فنی و حرفه ای در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

دکتر مصدقی رئیس پیام نور بندرعباس در شروع جلسه با یادآوری تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای هرمزگان که سال گذشته منعقد شد و تاکید بر طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان در دوره تحصیلی گفت: تحليل بازار كار و شناسايي مشاغل اولويت دار مرتبط با هر يك از رشته هاي تحصيلي در حال اجرا در واحدهاي دانشگاه پیام نور و انجام نيازسنجي آموزشي در ارتباط با مشاغل شناسايي شده مصوب با بهره گيري از بنگاههاي اقتصادي ذيربط و دانشجويان رشته هاي تحصيلي مرتبط از جمله اموری است که بر عهده دانشگاه و برای کمک به توانمند سازی دانشجویان برای اشتغال می باشد. 

در ادامه آقای قاسم نژاد مسئول SCD فنی و حرفه ای هرمزگان در خصوص پیگیری و راه اندازی SCD  در دانشگاه پیام نور مواردی را مطرح نمودند که شامل: تعیین مکان برای راه اندازی مرکز SCD و اینکه حداکثر تا 10 روز آینده افتتاح و آماده بهره برداری گردد، نیازسنجی های دوره های کلیدی مورد استفاده دانشجویان صورت پذیرد که برای ترم پاییز 10 مورد کلیدی برگزار خواهد شد.

ایشان افزود: توانمندسازي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي در راستاي برآوردن نياز كشور به منابع انساني كارآمد و داراي تجارب فني، مهارتي و حرفه ای، فراهم سازي بسترهاي اشتغال مولد دانش آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاهي و استفاده از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي طرفين در راستاي انجام ماموريت ها و تكاليف سازماني که از مهمترین اهداف تفاهم نامه بود در سه حوزه کارآفرینی ،کسب و کار و نرم افزارهای تخصصی با توجه به اعلام نیاز دانشگاه اجرا می گردد و همچنین همكاري در شناسايي مربيان مورد نياز براي اجراي دوره هاي آموزشي و كارشناسان توانمند جهت ارائه خدمات مشاوره آموزشي و شغلي ، همكاري در راستاي بهره برداري از كارگاههاي آموزشي (دولتي و غيردولتي) تحت پوشش وفق ضوابط و مقررات ،برگزاري آزمونهاي پايان دوره و صدور گواهينامه مهارت براي قبول شدگان و يا اعطاي تأييديه حضور در دوره براي شركت كنندگان، وفق ضوابط و مقررات مربوطه از جمله تعهدات اجرایی ماست.