www.pnuba.ac.ir/news.php?id=895
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

آخرین اخبار > برگزاری همایش آسیب شناسی ارتباطات اجتماعی در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

برگزاری همایش آسیب شناسی ارتباطات اجتماعی در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

«آموزش یا فرهنگ سازی ،کدام گزینه میتواند راهکار مناسب برای اصلاح باشد؟»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس، با همکاری انجمن جامعه شناسی همایش آسیب شناسی ارتباطات اجتماعی با حضورسخنران برجسته جامعه شناسی استان دکتر محمد کمالی و استاد مهدی راسخی و مدیر اجرایی حمید حمدانی پور در سالن همایش پیام نور بندرعباس برگزار گردید.

در این همایش با توجه به اینکه آسیب شناسی ارتباطات اجتماعی جنبه های مختلفی دارد حول محورهایی از قبیل : آسیب شناسی در دانشگاه ها، آسیب شناسی قشرهای مختلف سنی، آسیب شناسی فرهنگی و از این قبیل که بخش های مختلفی از جامعه را در بر میگیرد بحث و تبادل نظر شد.

در شروع همایش استاد مهدی راسخی ابتدا به ریشه ارتباطات اجتماعی از دوره باستان تا معاصر و آسیب های آن اشاره نمود و سپس به تعریف فرایند ارتباط ،نوع ارتباطات ،اهمیت ارتباطات ،شکل گیری فرهنگ ارتباط، نظریه های جامعه شناسی در رابطه با ارتباط و زیرساخت ارتباط که نیاز به فرهنگ سازی و اصلاح دارد سخنانی ایراد نمود.

در ادامه دکتر کمالی ارتباط را رسیدن به نتایج دلخواه دانست که فرایندی پویا و همیشه در حال تغییر است، ویژهگیهای مشترک ارتباطات و کانال ارتباطی، بازخورد ارتباطات راهی است که از طریق فرستنده پیام و گیرنده پیام با وجود موانع ارتباطی( پارازیت) انتقال داده می شود و گاها پارازیت باعث مرگ ارتباطی می شود. ارتباط در سه سطح: ارتباط درون فردی، میان فردی و عمومی برقرار میشودو ارتباط غیر کلامی از قبیل: زبان بدن،ظاهر فیزیکی، نژاد، جنس، قد، طرز لباس پوشیدن و غیره تصور اولیه در ذهن افراد درباره سطح وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و عقاید و ارزش ها باعث انتقال ارتباط غیر کلامی است که با اسلاید های مختلف به صورت سمعی و بصری توسط ایشان بحث و بررسی شد.

در پایان با گفتمان و پرسش و پاسخ دانشجویان و حضار به نتیجه نهایی رسیدند.