www.pnuba.ac.ir/news2.php?id=2
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

اخبار دانشگاه > فرم عضویت در تشکل های دانشجویی پیام نور هرمزگان

از شما دانشجویان عزیز خواهشمند است با تکمیل این فرم ما را در شناخت توانمندی ها و استعدادهای خود یاری دهید تا با ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد های شما عزیزان ،بتوان زمینه مشارکت کلیه دانشجویان را در فعالیت های فرهنگی،علمی و فوق برنامه دانشگاه فراهم آورد.دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

 

 

فرم ثبت نام عضویت در تشکل های دانشجویی پیام نور هرمزگان