www.pnuba.ac.ir/news3.php?id=632
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

اخبار و اطلاعیه های آموزش > اطلاعیه واریز شهریه به حساب های دانشگاه

اطلاعیه

 با توجه به اینکه هنوز دستگاه pos متصل به حساب خزانه در استانها و مراکز و واحدها اصلاح و نصب نشده است واریز شهریه به حساب‌های دانشگاه فقط از طریق دستگاههای خودپرداز (ATM)، اینترنت بانک و یا شعب بانک‌های عامل که دانشگاه بابت واریز شهریه حساب دارد، امکان پذیر می‌باشد. با توجه به اشکالات بوجود آمده، واریز شهریه از طریق pos های موجود ایران کیش امکان پذیر نمی باشد.

ضمناً به محض دایر شدن pos های جدید واریز انجام خواهد شد.